Articles & News

Εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ για το 2020

Εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ για το 2020

Φέτος οι εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις παραμένουν οι ίδιες με αυτές του 2019, ενώ οι εισφορές στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) θα αυξηθούν από την 1 Μαρτίου 2020. Η αύξηση αντισταθμίζεται κάπως για τα φυσικά πρόσωπα από την πρόσφατη αύξηση της μέγιστης ετήσιας φορολογικής έκπτωσης από το 1/6 στο 1/5 του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2020

Οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 2020 αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα:

Εισφορές Απασχολούμενος Εργοδότης Αυτοεργοδοτούμενος
Κοινωνικές Ασφαλίσεις 8,3% 8,3% 15,6%
Κοινωνικής Συνοχής   2,0%  
Πλεονάζων Προσωπικού   1,2%  
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού   0,5%  
Ταμείο Αδειών (αν δεν υπάρχει εξαίρεση)   8,0%  

Η Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζει ετησίως το ανώτατο ποσό των αποδοχών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, απολύσεων, κατάρτισης και ανάπτυξης.

Το ανώτατο ποσό ασφαλιστέων εισφορών αναθεωρήθηκε προς τα πάνω από το προηγούμενο έτος σε € 1.055 την εβδομάδα, € 4.572 το μήνα και € 54.864 ετησίως.

Οι συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής υπολογίζονται με βάση τα πραγματικά κέρδη, τα οποία δεν υπόκεινται στα ανωτέρω ανώτατα όρια.

Εισφορές στο Γενικό Σύστημα Υγείας για το 2020

Η εφαρμογή του ΓεΣΥ έχει ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2019.

Το ΓεΣΥ χρηματοδοτείται μέσω ατομικών, εργοδοτικών και κρατικών συνεισφορών.

Αρχικά, οι εισφορές καθορίζονται στο 1,70% για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους,1,85% για τους εργοδότες,1,65% για το κράτος και 2,55% για τους αυτοαπασχολούμενους.   Από την 1η  Μαρτίου 2020, οι συνεισφορές για την κάλυψη τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής  περίθαλψης θα τροποποιηθεί σε 2,65%, για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, 2,90% για  τους  εργοδότες, 4,70%  για  το  κράτος  και  4%  για  τους  αυτοαπασχολούμενους.   Οι  εισφορές θα αφαιρεθούν από το σύνολο των εισοδημάτων του ατόμου μέχρι του ποσού των  € 180.000.

Εφαρμόζεται απόΕφαρμόζεται από
Κατηγορία Εισόδημα 01/03/2019 01/03/2020
) Μισθωτός Αποδοχές 1,70% 2,65%
(β) Εργοδότης Αποδοχές του μισθωτού 1,85% 2,90%
(γ) Αυτοτελώς εργαζόμενος Αποδοχές 2,55% 4,00%
(δ) Συνταξιούχος Σύνταξη 1,70% 2,65%
(ε) Πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα Αποδοχές 1,70% 2,65%
(στ) Η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καταβολή σε αξιωματούχο των προβλεπόμενων από το διορισμό ή την εκλογή του αποδοχών, Αποδοχές 1,85% 2,90%
(ζ) Εισοδηματίας Ενοίκια, μερίσματα και τόκοι 1,70% 2,65%
(η) Το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας Αποδοχές και συντάξεις των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ), (δ) και (ε) 1,65% 4,70%

Σημειώνεται ότι για λόγους συνεισφοράς στο ΓεΣυ, η κατοικία του ατόμου είναι άσχετη.

Η συνεισφορά των αυτοαπασχολουμένων θα παραμείνει αμετάβλητη στο 15,6% επί του εισοδήματος που καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Επαγγελματικές κατηγορίες Κάτω εβδομαδιαία όριο € *
Ιατροί, φαρμακοποιοί, ειδικοί σε θέματα υγείας (ειδικευμένοι), λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες
Μέχρι τα 10 χρόνια > 10 χρόνια
386,98
782,76
Χονδρέμποροι, κτηματομεσίτες, διευθυντές (επιχειρηματίες) 782,76
Καθηγητές και δάσκαλοι
Μέχρι τα 10 χρόνια > 10 χρόνια
378,19
756,37
Οι οικοδόμοι και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις της κατασκευαστικής βιομηχανίας 474,93
Οι οδηγοί, οι οδηγοί εκσκαφέων και άλλα συναφή επαγγέλματα, οι τεχνικοί, οι συνεργάτες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι χρήστες των μηχανημάτων (πλην της κατασκευαστικής βιομηχανίας) συναρμολογητές προϊόντων, υπάλληλοι, δακτυλογράφοι, ταμίες, γραμματείς και τεχνικοί που δεν εμπίπτουν σε καμία άλλη κατηγορία. 378,19
Καταστηματάρχες, καθαριστές, αγγελιοφόροι, φύλακες και ιδιοκτήτες στεγνοκαθαριστών. 360,60
Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αεροπόροι, οι αλιείς και άλλα συναφή επαγγέλματα, οι hawkers, οι μεταφορείς, οι συλλέκτες απορριμμάτων, οι εργαζόμενοι σε ορυχεία και λατομεία, οι ναυτικοί εργαζόμενοι που ειδικεύονται στις υποβρύχιες κατασκευές, οι εγκαταστάτες εξοπλισμού περονοφόρου, οι καθαριστές δρόμου και οι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών και πωλητών. 263,85
Κρεοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και παρόμοια επαγγέλματα 290,24
Σχεδιαστές, χρήστες υπολογιστών, μηχανικοί πλοίων, πράκτορες και μουσικοί, μάγοι, άτομα που δεν εμπίπτουν σε καμία άλλη επαγγελματική κατηγορία. 386,98

*Σημείωση: Το μέγιστο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι € 1.055 ανά εβδομάδα για όλες τις παραπάνω κατηγορίες.

Η FCI Services Ltd είναι στη διάθεσή σας εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.