Articles & News

Οι προκλήσεις και προοπτικές

της Κυπριακής Οικονομίας για το 2019

Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων έχει ταλανίσει  και δοκιμάσει όχι μόνο την  οικονομία της Κύπρου αλλά γενικότερα το κρατικό, πολιτικό, τραπεζικό σύστημα της χώρας. Πάνω απ όλα έχει επηρεαστεί αισθητά με αρνητικές επιπτώσεις ο κοινωνικός ιστός (με θέματα όπως η ανεργία) καθώς  και το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Είναι γεγονός επίσης ότι ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, η Κυπριακή Οικονομία, παρόλες τις προκλήσεις, έχει σημειώσει αξιοπρόσεκτους ρυθμούς ανάπτυξης πάνω σε μια σταθερή πορεία διόρθωσης και ανάκαμψης.  Αυτή η ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων πιστεύω βασίζεται κυρίως στους τομείς οι οποίοι αποτελούν διαχρονικά τη ραχοκοκαλιά της Κυπριακής Οικονομίας, δηλαδή τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και τελευταία τον κατασκευαστικό τομέα.  Ταυτόχρονα θα πρέπει να τονιστεί, το σταθερό και συνεπές κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, το οποίο έχει επιδράσει καταλυτικά σ’ αυτήν την ανάπτυξη.

Θεωρώ ότι υπάρχει συγκρατημένη αλλά δικαιολογημένη αισιοδοξία σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας το 2019. .  Η δημοσιονομική σταθερότητα, η ανάκτηση εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα αλλά και στην κυπριακή οικονομία γενικότερα όπως αντικατοπτρίζεται και στις συνεχής αναβαθμίσεις από τους διεθνής οίκους αξιολόγησης, η δραστική μείωση της ανεργίας, η μείωση των επιτοκίων, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η αύξηση στην κατανάλωση και η ενίσχυση του νομικού και φορολογικού περιβάλλοντος είναι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα.  Περαιτέρω δε, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να διαφανούν συγκυρίες νέων ευκαιριών για την κυπριακή οικονομία.  Συγκεκριμένα οι πολιτικοοικονομικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται κυρίως στην Μέση Ανατολή, και ο γεωπολιτικός ρόλος της Κύπρου όπως φαίνεται να εξελίσσεται, παρόλο που δημιουργούν ένα  ρευστό πολιτικό και οικονομικό πεδίο που ελλοχεύει κινδύνους, πιθανώς σε ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα να προσφέρουν νέες ευκαιρίες και προοπτικές.  Ο ενεργειακός τομέας γενικότερα, και όχι μόνο η προοπτική του φυσικού αέριου, μπορεί να   καταστεί ιδιαίτερα σημαντικός για την οικονομία του τόπου.  Παράλληλα, οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως το Brexit του Ηνωμένου Βασιλείου, μπορεί να θεωρηθεί ότι  δημιουργούν προοπτικές νέων ευκαιριών για την κυπριακή οικονομία.

Παρόλες τις θετικές προοπτικές που καταγράφονται, θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον επιχειρηματικό μας προσανατολισμό και στρατηγική καθώς παράλληλα παραμένουν αρκετές προκλήσεις και κίνδυνοι για την οικονομία.  Κυριότερες προκλήσεις θεωρώ σήμερα να είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρά τη μειωτική τους τάση, τον πολύ ψηλό δανεισμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών αλλά και την ανάγκη σκέψης για νέο επιχειρηματικό μοντέλο και νέες ιδέες.

Θα ήθελα να σταθώ στη τελευταία πρόκληση την οποία θεωρώ πολύ σημαντική για την κάθε επιχείρηση αλλά και την ευρύτερη οικονομία.  Πιστεύω  ότι στο άμεσο μέλλον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές αλλαγές και νέες τάσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Θα αναμένεται από τους επιχειρηματίες  να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα, να αναθεωρήσουν  το επιχειρηματικό τους μοντέλο με ευελιξία και νέους τρόπους σκέψεις ώστε να χαράξουν νέες στρατηγικές, να δώσουν περισσότερη έμφαση στην παραγωγικότητα, στην τεχνολογία, στην καινοτομία και να κτίσουν πάνω σε βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς να επαναλάβουν τα λάθη και τις κακές πρακτικές του παρελθόντος.  Η πολιτεία θα πρέπει να σταθεί αρωγός και να στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις και ιδέες με πιο ουσιαστικό τρόπο.

Εμείς στην FCI Services Ltd, ενημερώνωμαστε σταθερά για τις αλλαγές των καιρών και επενδύουμε σε νέες ιδέες / πρακτικές.

Aπό το 1975, o στόχος μας παραμένει να παρέχουμε σύγχρονες λογιστικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εστιαζόμαστε στο να βοηθάμε τους πελάτες μας να διαχειρίζονται τις οικονομικές τους υποθέσεις μέσα στο περίπλοκο και δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.